SONAXน้ำมันอเนกประสงค์No.300ขนาด400ml. (6กระป๋อง)

SONAXน้ำมันอเนกประสงค์No.300ขนาด400ml. (6กระป๋อง)

SONAXน้ำมันอเนกประสงค์No.300ขนาด400ml. (6กระป๋อง)

  • ป้องกันสนิม
  • ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืด
  • ช่วยละลายยางมะตอยได้
  • Leave a Reply