PTT น้ำมันเครื่อง Performa Super Synthetic 0W-30 API SN/GF-5 4 ลิตร

PTT น้ำมันเครื่อง Performa Super Synthetic 0W-30 API SN/GF-5 4 ลิตร

PTT น้ำมันเครื่อง Performa Super Synthetic 0W-30 API SN/GF-5 4 ลิตร
ฟรีบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท

  • ลดการสึกหรอจากการสตาร์ทสูงสุด
  • รักษาความสะอาดเครื่องยนต์สูงสุด 
  • ป้องกันปัญหาคราบโคลน 
  • ลดการเติมพร่องและยืดอายุกรองไอเสีย
  • Leave a Reply