MOTUL น้ำมันเครื่อง SPORT ENGINE OIL สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบ

MOTUL น้ำมันเครื่อง SPORT ENGINE OIL สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบ

MOTUL น้ำมันเครื่อง SPORT ENGINE OIL สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบ
5W-40 1 ลิตร

  • ช่วยรับมือกับเขม่าซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
  • ควบคุมมลพิษของเครื่องยนต์
  • น้ำมันสังเคราะห์ 100%
  • Leave a Reply