CALTEX น้ำมันเครื่อง Delo GOLD SAE 40 6 ลิตร

CALTEX น้ำมันเครื่อง Delo GOLD SAE 40 6 ลิตร

CALTEX น้ำมันเครื่อง Delo GOLD SAE 40 6 ลิตร

  • ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
  • ป้องกันการเกิดโคลนและคราบยางเหนียว
  • ยืดอายุเครื่องยนต์
  • Leave a Reply