AMSOIL SAE 0W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil

AMSOIL SAE 0W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil

AMSOIL SAE 0W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน (3.78 L)

  • รุ่นSignature เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของAMSOIL
  • ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการสังเคราะห์พร้อมสารเติมแต่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ
  • ทนต่อความร้อนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปและปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่า
  • ระยะเปลี่ยนถ่าย24
  • Leave a Reply