Amsoil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% รุ่น 5W-30 XL (Extended

Amsoil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% รุ่น 5W-30 XL (Extended

Amsoil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% รุ่น 5W-30 XL (Extended
Life) สำหรับเครืองเบนซิน ขนาด 3.784 ลิตร

  • ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้มากกว่าลดค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์
  • พัฒนาให้สามารถทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำมากและสูงมากและประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น
  • รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์
  • เพิ่มระยะการเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุด16
  • Leave a Reply